• Kategorie
  • Szukaj
  • Zgłoszenie mikroinstalacji

Każda instalację fotowoltaiczną należy zgłosić do odpowiedniego dla lokalizacji operatora sieci dystrybucyjnej. Wraz z zgłoszeniem należy załączyć dokumentację instalacji zawierającą opis wszystkich elementów wraz z wykazem certyfikatów CE, TUV, NCRFG, EN50438. Wraz z zgłoszeniem załączyć należy odpowiednio przygotowany schemat elektryczny przyłączanej instalacji.