• Kategorie
  • Szukaj
  • Uzgodnienia PPOZ

Projekt techniczny to dokument opisujący sposób podłączenia, sposób działania oraz rodzaj zabezpieczenia instalacji. Jest to kompleksowa dokumentacja instalacji fotowoltaicznej w formie małej książeczki zatwierdzona przez projektanta oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych. Wraz z tą dokumentacją dokonujemy zgłoszenia mikroinstalacji do wojewódzkiego komendanta PSP.