• Kategorie
  • Szukaj
  • Liczniki energii elektrycznej

Licznik energii elektrycznej – przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą i odbiorcą energii. Jednostką miary energii elektrycznej czynnej w i jest kilowatogodzina (kWh).

Liczniki serii SDM są zgodne z Unijną Dyrektywą 2004/22/WE, nazywaną dyrektywą MID – Measuring Instrument Directive (pol.: dyrektywa dotycząca urządzeń pomiarowych) z dnia 31 marca 2004 roku.

Liczniki energii elektrycznej SDM120D służą do wskazań pobieranej energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego z dokładnością w klasie 1/B.

Liczniki serii SDM72 to liczniki trójfazowe z podświetlanym wyświetlaczem LCD wskazującym różne parametry pracy licznika, mające zastosowanie w pomiarach energii dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Model SDM72 D – mierzy i wskazuje pobór energii czynnej (kWh).

Model SDM72 DR – mierzy i wskazuje pobór energii czynnej (kWh) oraz moc (W). Model wyposażony w opcje resetowania wskazania poboru energii czynnej.

Model SDM72 BI – mierzy i wskazuje całkowity pobór/oddanie energii aktywnej i mocy. Model wyposażony jest w opcje resetowania wskazania.