• Kategorie
  • Szukaj
  • Dokumentacja i wnioski

Wykonamy dla ciebie pełną dokumentacje niezbędą do wykonania zgłoszenia OSD, dokumentacje techniczną zatwierdzoną przez projektanta, dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami rzeczoznwcy ds zabezpieczeń ppoż dotyczy każdej instalacji większej od 6.5kw. Potrzebujesz schemat elektryczny do zgłozenia OSD? Wykonamy go dla ciebie.