Kolejna realizacja lokalnego programu OZE

Blisko 14 mln złotych zostanie przeznaczone na poprawę jakości powietrza na terenie Bielska. Ruszyła realizacja projektu grantowego dla mieszkańców miasta Bielska-Białej. Z informacji przekazanych przez operatora projektu grantem zostało objętych 1000 szt instalacji OZE na które składają się: 610 szt instalacji fotowoltaicznych, 150 szt instalacji kolektorów słonecznych, 110 szt instalacji pomp ciepła do celów C.W.U. oraz 130 szt instalacji pomp ciepła do celów C.O. Jako firma działająca w lokalnej branży fotowoltaicznej wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom projektu z dedykowanymi instalacjami fotowoltaicznymi w bardzo konkurencyjnych cenach. Spełniając wszystkie wymagania kryteriów technicznych kwalifikujemy się do programu jako wykonawca. Wraz z wykonanym systemem dostarczamy pełną dokumentację projektową zatwierdzoną przez projektanta oraz oświadczeniem o spełnionych wymaganiach regulaminu projektu.


fotowoltaika bielsko biała

Zapraszamy mieszkańców do składania zapytań ofertowych bezpośrednio pod wskazany adres email: biuro@pstrade.pl lub poprzez formularz kontaktowy

Jakie konkretne wymagania stawia program przed wykonawca instalacji fotowoltaicznej oraz jak je spełniamy możemy odnaleźć poniżej:

 1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i wyprodukowane maksymalnie na 12 miesięcy przed montażem instalacji
 2. Urządzenia systemu muszą posiadać minimalne gwarancje oraz parametry:
 • na wady ukryte paneli fotowoltaicznych min 10 lat (nasza oferta 12 lat)
 • na min uzysk z mocy modułów po upływie 10 lat min 90% (nasza oferta 90.8%)
 • na min uzysk z mocy modułów po upływie 25 lat min 80% (nasza oferta 80.68%)
 • gwarancja na pozostałe elementy systemu min 5 lat (nasza oferta uwzględnia 10 letnią gwarancję na inwerter)
 • minimalna sprawność modułów 17% (nasza oferta uwzględnia panele o minimalnej sprawności 20%)
 • wartość spadku mocy współczynnika temperaturowego modułu nie większa niż 0,42% (nasza oferta uwzględnia panele o wartości współczynnika 0,34%)

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne wykonane w ramach dofinansowania muszą posiadać wyodrębnioną dokumentacje techniczną. Projekt ten musi być zgodny z wymaganiami operatora sieci dystrybucyjnej oraz powinien spełniać minimalne wymagania zakresu dokumentacji. Oznacza to że dokumentacja powinna zawierać co najmniej:

 1. Opis przedmiotu opracowania
 2. Opis stanu istniejącego
 3. Opis projektowych rozwiązań
 4. Opis sposobu i miejsca montażu
 5. Sposób pomiaru energii
 6. Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa
 7. Sposób prowadzenia prób pomontażowych
 8. Uwago końcowe
 9. Schemat ideowy instalacji foowoltaicznej

Oraz załączniki do dokumentacji którymi będą:

 1. Kopia uprawnień projektanta
 2. Tabele podsumowujące zgodne z wytycznymi programu
 3. Oświadczenie projektanta że instalacja spełnia parametry określane jako min w regulaminie programu
 4. Kosztorys wykonawczy instalacji

Tabela podsumowująca zawiera krótkie informację dotyczące proponowanego miejsca montażu systemu fotowoltaicznego, jej mocy, liczby paneli oraz współczynnika korekcyjnego który nie może być mniejszy niż 0,88.

Wszystkich interesantów którzy zostali objęci powyższym grantem zapraszamy do złożenia zapytania, gwarantujemy profesjonalny system w uczciwej cenie.