Który inwerter będzie dla nas najodpowiedniejszy 1 fazowy czy 3 fazowy?

Coraz częściej znajdujemy komentarze dotyczące zastosowania tańszego inwertera 1 fazowego dla instalacji większej mocy. Przecież jest ich tak wiele na rynku wtórnym. Na popularnych portalach aukcyjnych sprzedawcy oferują tanie inwertery 1 fazowe o mocach czasem dochodzących do 8kw. Dla przeciętnego inwestora tak tania alternatywa wydaje się być całkiem kusząca w obliczu zaoszczędzenia nawet kilku tysięcy złotych. W czym tkwi haczyk? Odpowiedź jest bardzo prosta. Inwertera 1 fazowego o mocy większej niż 3.68kw nie odbierze operator sieci dystrybucyjnej.

inwerter 1 fazowy czy 3 fazowy


Nowe wytyczne przyłączanych urządzeń OZE

W kwietniu 2019 w życie weszły regulacje oznaczone jako magiczne NcRfg. Maja one na celu ustandaryzowanie jednostek wytwórczych w tym i jednostek OZE. Można rzec że jest to kodeks sieci którego muszą przestrzegać wytwórcy na terenie kraju w którym obowiązuje unijne rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2016r 631/2016. Obecnie na terenie całej UNI obowiązuje w/w dyrektywa. nakazuje ona mdz obowiązek dopuszczenia mocy maksymalnej która w przypadku inwerterów wynosi maksymalnie 3.68kw dla systemu jednofazowego. Wszystko powyżej tej mocy musi działać z zastosowaniem układu trójfazowego. Ot cała różnica. Nie trzeba było długo czekać aby polski rynek zalały wręcz tanie używane inwertery 1 fazowe o większej mocy.

Zapewne osoby posiadające instalacje 1 fazowe zgłoszone przed kwietniem 2019r zastanawiają się czy ich te regulacje obejmują. Odpowiedź brzmi nie. Dotyczą one wszystkich nowo przyłączanych instalacji. Czy wobec tego w przypadku rozbudowy systemu inwestor musi zastosować inwerter 3 fazowy?  Tylko i wyłącznie jeżeli moc nowo przyłączanego urządzenia przekroczy moc 3,68kw. Wyjątkiem może być jednak sytuacja gdy właściciel systemu posiada domową instalację 3 fazową do której został wpięty inwerter 1 fazowy. W takim przypadku należy zwrócić uwagę czy nowo przyłączana instalacja nie będzie wpięta w te samą fazę co wcześniejsza. Może to spowodować iż operator nie przyłączy instalacji do sieci nawet jeśli inwerter będzie mniejszej mocy lecz sumaryczna moc wszystkich inwerterów podłączonych na tej samej fazie przekroczy wartość 3.68kw. W takim przypadku prawidłowym będzie podłączenie systemu fotowoltaicznego do jednej z dwóch pozostałych faz.


Certyfikaty inwerterów

Kolejnym ważnym aspektem który warto omówić jest wymóg posiadania oświadczenia NcRfg producenta falownika. Dla inwerterów starszego typu najczęściej nie zostało nigdy wydane. Bez ważnego certyfikatu / oświadczenia producenta nie dokonamy prawidłowego zgłoszenia do OSP a operator będzie mógł odmówić przyłącza mikroinstalacji. Obecnie jedynym rynkiem w Europie na którym funkcjonują systemy 1 fazowe większej mocy jest rynek brytyjski. Niech nas to jednak nie zwodzi. Bądźmy świadomi wydanych oszczędności. Czasem nadmierne oszczędzanie przynosi odwrotny efekt od oczekiwanego.

Jaka moc przyłączeniowa?

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia zmieniły się nie tylko zasady przyłączenia mikroinstalacji do sieci ale i określania jej mocy. Obecnie moc instalacji którą należy wskazać we wniosku do operatora to sumaryczna moc modułów fotowoltaicznych a nie inwertera.